วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม

เมืองดานัง
ดานัง หรือจังหวัดกว่างนาม ดานัง ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหาน เมืองนี้เติบโตขึ้นมาจากหมู่บ้านชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญและใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ เมื่อครั้งอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสเป็นที่รู้จักกันในชื่อ ทูแรน ทว่าเมืองดานังกลับมีชื่อเสียงติดปากชาวต่างชาติก็เนื่องมาจากสงครามเวียดนาม เพราะนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาชุดแรกจำนวน 3,500 คน ได้ยกพลขึ้นบกที่นี่เมื่อปี พ.ศ. 2508 และหลังจากนั้นอีกเพียง 10 ปี กองกำหลังคอมมิวนิสต์ของโฮจิมินห์ ก็เคลื่อนพลผ่านไปได้อย่างสบายเพื่อไปยึดเวียดนามใต้


   จนย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ 19 เมืองนี้จึงกลับมาเจริญอีกครั้งภายหลังที่สภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมฮอยอันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง แม่น้ำหลายสายเปลี่ยนเส้นทาง เนื่องจากแม่น้ำทูโบนเกิดตื้นเขินและกีดขวางการสัญจรทางทะเล เมืองท่าดานังจึงถูกสร้างขึ้นมาแทนที่ในฐานะเมืองท่าและศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุดในเขตภาคกลางของเวียดนาม ผลผลิตเด่นๆ ของจังหวัดนี้ได้แก่ อบเชยจากตรามี พริกไทยจากเตียนเฟือก ยาสูบจากกามเล ผ้าไหมจากฮวาวาง หญ้าฝรั่นจากตามกี และรังนกนางแอ่นจากหมู่เกาะนอกชายฝั่ง

   ปัจจุบันเมืองดานังกำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีตึกรามบ้านช่อง โรงแรมร้านอาหารสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมาย เพราะความที่เป็นเมืองท่าสะดวกต่อการคมนาคมขนส่ง มีสนามบินนานาชาติดานังที่เป็นศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าสนใจมากมาย ตั้งแต่โบราณสถานหมี่เซินที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกโลก พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมของจามที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนยุคสมัยใด แหล่งหินอ่อนบนภูเขาธาตุทั้งห้า และชายหาดนอนเนื๊อกที่ชาวต่างชาติยกย่องว่าสวยงามไม่แพ้ชายหาดใดในโลก ทำให้ปัจจุบันดานังไม่ได้เป็นแค่เมืองท่าริมแม่น้ำหานที่ใช้เพียงขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ แต่ยังทำหน้าที่เป็นประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่งทุกมุมโลกอีกด้วย

เมืองเว้ 
เป็นชื่อของเมืองหลวงของจังหวังถัวเทียน-เว้ เวียดนามมีจังหวัดทั้งหมด 59 จังหวัด มีพื้นที่น้อยกว่าไทยแต่มีจำนวนคนมากกว่าหลายสิบล้านคน พื้นที่แต่ละจังหวัดของเวียดนามเท่าๆกับประเทศไทย จังหวัดถัวเทียน-เว้ มีเมืองเว้ที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะมีทัวร์ท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองเว้ประจำ เมืองเว้อยู่ห่างจากสะหวันนะเขต-มุกดาหารเพียงชั่วโมง เดินทางเช้าถึงเย็นนับว่าไม่ไกลเลยครับ เว้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกคือพระราชวังเก่าราชวงค์เหงียน เมืองเว้ที่พักถูก อาหารถูก ทำให้ใครๆก็มาเที่ยวที่นี่ครับ

สถานที่ท่องเที่ยวที่เว้ อันดับหนึ่งคือพระราชวังเก่าเมืองเว้ ตามมาด้วยสมรภูมิเก่าเคซานหรือแคซาน แล้วตามด้วยสุสานจักรพรรดิ อุโมงค์วินม๊อก ตลาดดงบา เป็น สถานที่ช๊อปปิ้งที่คนไทยนิยมกันมากจนแม่ค้าที่ตลาดพูดภาษาไทยได้ครับ  แต่ละเรื่องผมลงแยกให้เพราะมีข้อมูลท่องเที่ยวเยอะที่น่าสนใจ สำหรับมิสเตอร์ฮ๊อตเซียผมชอบเดินเล่นชมวิวแม่น้ำหอมและสะพานข้ามแม่น้ำหอมช่วงกลางคืน ที่ นี่เขาเปิดไฟสวยงามมากครับ เป็นไฟแสงสีสลับไปมา วัยรุ่นหนุ่มสาวเมืองเว้จะมานั่งชมวิวเป็นคู่ๆโรแมนติดสุดๆ ที่เวียดนามเนี่ยวัยรุ่นเขามาสวีทกันตามสวนสาธารณะครับ

    เจ้าแม่กวนอิม

“เจ้าแม่กวนอิม” องค์ใหญ่ เริ่มก่อสร้างเมื่อ 6 ปีก่อน และเพิ่งจะแล้วเสร็จเมื่อไม่นานมานี้ มีความสูงจากฐานถึง 67 เมตร ภายในแบ่งออกเป็น 6 ชั้น แต่ละชั้นจัดวางพระพุทธรูปไว้บูชา 21 องค์ สำนักข่าวซเวินจี๋ (Dan Tri) กล่าว
      
       เดือน มี.ค.ปีนี้ ชาวเวียดนามกว่า 15,000 คน ได้ต้อนรับพระบรมสารีริกธาตุ ที่เป็นของขวัญจากรัฐบาลอินเดีย มีการจัดขบวนแห่งยาวเหยียดจากกรุงฮานอย เพื่อนำไปประดิษฐานในวัดแห่งหนึ่ง ใน จ.นีงบี่ง (Ninh Binh) ทางตะวันออกของเมืองหลวง
      
       ภาพประกอบทั้งหมดต่อไปนี้โดย สำนักข่าวซเวินจี๋ (Dan Tri) 

ที่มา
http://www.hotsia.com/vietnaminfo/DanangCity/DanangCity.shtml
http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9530000107228


วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

วิศวะคอมพิวเตอร์


หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ม.อุบลราชธานี)ปรัชญาหลักสูตร
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับเป็นฐานในการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เป็นคนที่มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อ ตามความต้องการของตลาดแรงงานและของประเทศ อันเป็นการสร้างความเจริญให้กับตนเอง ชุมชน และประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  • เป็นผู้มีความสามารถเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบงานที่สามารถทำงานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามหลักการวิศวกรรมซอฟแวร์
  • เป็นผู้มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์อย่างเพียงพอที่จะพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
  • เป็นผู้มีความรู้เชิงทฤษฎีอย่างเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับสูง
  • เป็นผู้มีความสามารถแสวงหาความรู้ เทคโนโลยีใหม่ และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
  • เป็นผู้มีทักษะในการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
รายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนในคณะวิศวะคอมพิวเตอร์ หรือ (Computer Engineerin)


การเรียนการสอนในคณะนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ ทั้งส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เน้นวิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการเรียนรู้กึ่งภาคทฤษฎี และคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ การฝึกงานอุตสาหกรรมในบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์คต่างๆ โดยมีวิชาเลือกให้นักศึกษา ได้เลือกเรียนตามสาขาต่างๆ ที่ตนถนัด ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การประมวลผลแบบขนานและแบบกระจาย การออกแบบ VLSI (Very Large Scale – Integration) ระบบฝังตัวการประมวลผลสัญญาณ มัลติมีเดีย ระบบเครือข่ายสื่อสารและอื่นๆ

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา สามารถเป็นอาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัย ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โปรแกรมเมอร์/นักวิเคราะห์ระบบ นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย หรือ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งปริญญาโท/ปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ตามแต่นักศึกษาจะมีศักยภาพเพียงพอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว (บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์)
 .
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นสาขาที่จะแตกต่างกับวิศวกรรมสาขาอื่น เพราะมีการเรียนการสอนในลักษณะของสหวิทยาการ คือ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ จึงเป็นสาขาที่สามารถเชื่อมโยงหรือต่อยอดไปทางด้านอื่นๆ ได้ง่าย เช่น โรโบติกส์ และระบบอัตโนมัติ ถ้าสามารถเพิ่มเติมพื้นฐานด้านวิศวกรรมเครื่องกลเข้าไปอีกด้วยละก็ การสร้างหุ่นยนต์ก็เป็นเรื่องไม่ยาก แต่ด้านนี้จะลดความสำคัญลงไปเรื่อยๆ เพราะในอนาคตวิทยาการด้านปัญญาประดิษฐ์จะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ

คะแนนสอบข้าวของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สสจะสูงสุดในกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จุฬาฯ รองลงมาก็เป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เกษตรฯ ในปีหนึ่งๆ จะรับนักศึกษาเพียงไม่กี่สิบคน ทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงมาก เพราะคณะนี้มีลู่ทางในการประกอบอาชีพที่ดี เป็นการเรียนเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาไปสู่อนาคต ฉะนั้นใครรที่ต้องการเรียนในคณะนี้จะต้องขยันอ่านหนังสือให้มากๆ 

ที่มา ...
http://www.unigang.com/Category/31
http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=478756
http://www.dek-d.com/board/view.php?id=806649
http://www.sci.ubu.ac.th/course/courseDetail.cfm?CID=305

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

1. Oho-idea สำหรับแนวคิดแปลกใหม่น่าสนใจของเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในอนาคตหรือ Concept Phone ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตล้ำสมัย ฟังก์ชั่นการทำงานหลากหลาย ไม่ยึดติดกับรูปร่างลักษณะแบบเดิมๆ ของโทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ตอบ สนองผู้ใช้งานและเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต
แนวคิดมือถือโทรศัพท์มือถือบอก สภาพดินฟ้าอากาศ (Weather Cell Phone Concept) มีแนวคิดและจุดเด่นตรงตัวเครื่องทำจากวัสดุ โปร่งใส ขนาดบางเฉียบ หน้าจอสามารถแสดงผลได้เต็มพื้นที่ตัวเครื่อง ใช้ระบบสัมผัสในการควบคุมการทำงาน สามารถตรวจวัดสภาพอากาศในปัจจุบันแล้วแสดงผลบนตัวเครื่องได้ อย่างเช่น อากาศปลอดโปร่ง หน้าจอจะใสแจ๋ว หากฝนตกตัวเครื่องก็จะมีหยดน้ำฝนเกาะอยู่ และถ้ามีหิมะตกหน้าจอก็จะเป็นฝ้าด้วยไอความเย็นของหิมะ และหากต้องการโทรออกหรือเขียนข้อความ เพียงแค่ใช้ปากเป่าลมไปยังหน้าจอ ก็สามารถเขียนตัวอักษรหรือวาดรูปต่างๆ ลงไปได้เลยที่มา บล็อก ของ sano_jang